lifesaving.nl banner 1

Bob in actie als scheidsrechter op het WK 2010.

Het landschap binnen de life saving sport verandert langzaam maar zeker. Niet alleen met nieuwe supersonische vinnen, de nieuwe regels voor het popvervoeren of een set nieuwe bondscoaches, ook achter de schermen verandert het een en ander. Vandaag in een exclusief interview met LifeSaving.nl vertelt Bob Dekkers zijn verhaal over het leven achter de schermen, iets waar hij al heel wat jaren bij betrokken is geweest. Bob is namelijk al in 1985 bij de Commissie Wedstrijdwezen (CWW) gekomen, de voorloper van de huidige Commissie Breedtesport (CBS), en heeft in deze periode veel ontwikkelingen in de sport meegemaakt.

Velen kennen hem als official langs de badrand, een nationaal en internationaal erkend hoofdscheidsrechter, maar ook bij de organisatie van nationale kampioenschappen en scholing van officials was hij betrokken als lid van de CBS. Recentelijk waren het succes van het EK in eigen land en de samenwerking met de Vlaamse Reddingsfederatie die leidde tot een zeer succesvolle BeNe Cup grotendeels zijn verdiensten. Met het WK Rescue 2016 in zicht gaat Bob echter stoppen met zijn werkzaamheden voor de CBS binnen Reddingsbrigade Nederland. Voor LifeSaving.nl een reden om hem op te zoeken en een paar vragen te stellen.

Bob, voor velen komt dit misschien als een donderslag bij heldere hemel, hoe denk jij daar over?

"Al een tijdje twijfelde ik over mijn functioneren. Als vrijwilliger zit je ‘betaling’ in tevredenheid van de mensen waar je je werk voor doet. Steeds vaker werd ik geconfronteerd met in mijn ogen onredelijke vormen van kritiek. Begrijp me niet verkeerd, ik kan tegen kritiek, houd van een pittige discussie, maar wel binnen grenzen."

Voor de duidelijkheid, welke werkzaamheden leg je nu neer? Ga je bijvoorbeeld ook stoppen als scheidsrechter?

"Ik stop met de Commissie Breedtesport (organisatie NK’s, officialscholing, andere vormen van sportopleidingen). Op termijn stop ik ook als voorzitter van de ILSE Sportcommissie. Daar heeft men mij echter gevraagd mijn termijn tot 2016 vol te maken en als onze bond me daarin steunt zal ik dat doen. Ik blijf actief als nationaal en internationaal scheidsrechter. Daarnaast blijf ik binnen de bond actief op het gebied van opleidingen (Centrale Examen Commissie, Werkgroep Hogere Bondsopleidingen). En natuurlijk blijf ik volop actief in mijn brigade, bijvoorbeeld ook bij de organisatie van de Internationale Ontmoeting."

Hoe denk jij dat het gat wat jij achterlaat straks opgevuld wordt, of heb je daar geen belangstelling meer voor?

"Hopelijk zetten de ontwikkelingen in de sport zich niet zo voort in de richting waarin ze nu gaan. Dan wordt het werk dat ik deed steeds ondankbaarder en ook teruggebracht naar vooral uitvoerend werk. Een stuk verantwoordelijkheid hebben en daarvoor ook gewaardeerd worden, maakt vrijwilligerswerk fijn. Het interesseert me wel degelijk hoe het verder gaat met de sport, alleen liep bij mij de emmer over. Ik ben uiteindelijk al in 1972 als brigadetrainer begonnen en sindsdien altijd in de reddingssport actief geweest."

De afgelopen jaren leek het zo te zijn dat de samenwerking tussen de CBS en de Commissie Topsport (CTS) steeds moeizamer verloopt, hoe kijk jij tegen die balans aan?

"De focus maar ook het budget waren de afgelopen jaren meer gericht op topsport dan op breedtesport. Aan de andere kant zijn mentaliteit en tegen de sport aankijken ook heel verschillend. Daar moet je dan ook niet moeilijk over doen. Topsport vraagt om aansprekende prestaties en de topsporter is op zichzelf en zijn prestaties gericht. Breedtesport gaat om het beleven van de sport en heel veel breedtesporters willen geen topsporter worden. Erken de verschillen en blijf daar je sportbeleid op bouwen zou ik zeggen. Laat beiden naast elkaar bestaan, samenwerking waar zinvol en een eigen lijn uitzetten waar dat goed is. Daar waar topsport en breedtesport elkaar raakten in de afgelopen jaren zijn er wel eens wat probleempjes in de samenwerking geweest, maar ook mooie zaken (kijk naar de verschillende EK’s die we georganiseerd hebben, de BeNe-Cup, de inzet van topsporters bij aspirantentrainingen) zijn er uit voort gekomen."

Wat is dan het verschil in de huidige koers van de bond en datgene wat jij voor ogen hebt?

"In de huidige koers is topsport voor alles het uitgangspunt. Alles moet passen in het sportbeleid dat door NOC*NSF wordt voorgestaan. Er is in mijn ogen echter een grote groep sporters binnen brigades die gewoon lekker wil sporten, wil genieten van een leuke, gezellige, goed georganiseerde wedstrijd, zonder verdere consequenties. Ook nemen professionals op bepaalde plaatsen rollen over van vrijwilligers en/of komen met ideeën die niet aansluiten bij die van de vrijwilligers. En een eenmaal verdrongen vrijwilliger, komt niet meer terug.
"Mijn visie is dat er binnen de sport voor beide soorten sporters een plaats moet zijn: de breedtesporter die op basis van de prestaties uiteindelijk topsporter wordt en daarin gefaciliteerd moet worden. De breedtesporter die gewoon lekker wil sporten zonder te maken te krijgen met logboeken, schema’s, dopingautoriteit, voedingsadviezen, trainingsritmes, enz. enz."

Bob bij de organisatie van de NK EHaD 2008.

Is er ooit een evaluatie geweest over die balans tussen topsport en breedtesport, dus de relatie tussen CTS en CBS?

"Er is natuurlijk gekeken naar die balans, maar objectief in de vorm van een evaluatieonderzoek niet. Er wordt wel over gesproken in beide commissies en met de bondsbestuurder."

LifeSaving.nl weet inmiddels via onofficiële bronnen dat de bond bezig is met het veranderen van de structuur. Ben jij hier ook van op de hoogte, en zo ja, weet jij wat er precies gaat veranderen?

"In ben op de hoogte van de plannen. Het lijkt me echter niet aan mij, nu ik me juist deels uit de sport binnen onze bond terugtrek, om daar iets over te vertellen. Het lijkt me echter in die nieuwe structuur nog moeilijker om de juiste mensen voor de juiste posities te vinden."

Er is ooit sprake van geweest om een regel in te voeren dat niemand meer dan een x aantal jaren dezelfde taak mag uitvoeren binnen de diverse bondscommissies. Zou jij het erg gevonden hebben als deze regel wel doorgevoerd was?

"Ik was sterk tegen de regel die men wilde invoeren dat je maximaal 3 termijnen van 3 jaren lid mocht zijn van een bondscommissie. Diezelfde regel voor een beleidsbepaler als bijvoorbeeld een bestuurslid vind ik prima. Maar voor een beleidsuitvoerder vind en vond ik dat niet goed. Als iemand op een positie in een commissie het werk perfect doet, waarom zou die dan vanwege een regeltje in statuten moeten verdwijnen. Plus, het is steeds moeilijker om vrijwilligers voor continu-functies te vinden. Je ontslaat op een kantoor een topsecretaresse toch ook niet omdat ze er aantal jaren zit. En als iemand niet goed functioneert, dan is het aan de commissievoorzitter of het verantwoordelijke bestuurslid om daarop actie te ondernemen."

Wij van LifeSaving.nl horen inderdaad vakerdat er te weinig mensen te vinden zijn om alle taken uit te voeren binnen de sporttak, vandaar dat sommige personen heel lang op dezelfde plaats zitten. Is dat iets positiefs volgens jou?

"Je ziet steeds meer bij alle vrijwilligerstaken, dat mensen wel een duidelijke in tijd en omvang afgeronde taak willen uitvoeren. Maar een continu-taak, met daarbij bepaalde verantwoordelijkheden, daarvoor wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Ben dus zuinig op de vrijwilligers die dat laatste wel willen en kunnen."

Dus je bedoelt dat het wel positief is om iemand lang op dezelfde taak te hebben, en het inderdaad steeds moeilijker is om mensen voor zulke taken te vinden. Wat zou Reddingsbrigade Nederland nou in jouw ogen kunnen of moeten doen om dit beeld te veranderen?

"Ik bedoel dat het positief kan zijn, als iemand gewoon goed functioneert. Wat wel voor alle commissies ingevoerd moet worden is jaarlijks (of tweejaarlijks) overleg met de portefeuillehouder, waarbij alle taken en de uitvoering daarvan geëvalueerd worden."

Bob was ook scheidsrechter op de EK 2011.

Je hebt even terug genoemd dat iemand die niet goed functioneert, daarop gereageerd moet worden door de commissievoorzitter of het verantwoordelijke bestuurslid. In hoeverre denk jij dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, gezien het feit dat er geen rij is met andere gegadigden die klaarstaan om die taken over te nemen.

"Da’s inderdaad geen gemakkelijke, zeker ook omdat er weinig hiërarchie is en de commissievoorzitter niet altijd boven de commissie staat (meestal niet zelfs). En ook het feit dat er geen rijen staan te trappelen zal wel meespelen. Mijn idee is een periodieke evaluatie van het functioneren van een commissies."

Als afsluitende vraag, wat is voor jou nou het meest positieve, leuke of verassende wat jij in de jaren dat jij actief was binnen de bondscommissies bent tegengekomen?

"Ik heb vooral heel veel mooie dingen meegemaakt in de sport in al die jaren. Een hoogtepunt was dat mijn brigade team voor het eerst Nederlands kampioen werd. Maar ik denk toch wel het allermooiste waren de Europese kampioenschappen van 1998 en 2009. Daar konden we met een hecht team echt iets van maken."

Bob, bedankt voor je tijd. Wij van LifeSaving.nl waarderen jouw inzet voor de sport zeer, en vinden het dan ook jammer dat er zo een einde aan moet komen.

Het is ons duidelijk geworden dat niet alles van een leien dakje gaat daar in en rond IJmuiden. Wij van LifeSaving.nl zijn geïnteresseerd in zulke verhalen en we verwachten dat onze vaste bezoekers dat ook zijn. Daarom zullen we dus ook proberen om meer te weten te komen over bijvoorbeeld die bestuurlijke veranderingen die eraan zitten te komen. Stay tuned!