Ocean - Surf Race

In het onderdeel Surf Race gaat het voornamelijk om het zwemmen. In dit geval het zwemmen door de branding, ofwel 'Surf' in het Engels. Het Surf Race parcours is 400 meter lang.

surf-race-parcours
Een schematische weergave van het Surf Race parcours

De start vindt plaats op het strand, zo'n 5 meter vanaf het water. Na het startsignaal rennen de deelnemers het water in en zwemmen het zwemparcours om de boeien. Daarna zwemmen de deelnemers terug richting het strand en rennen over de finish zo'n 15 meter vanaf de waterkant.

Twitter Feed

by acls us

Login