Ocean - Run - Swim - Run

Het onderdeel Run-Swim-Run heeft veel weg van een Surf Race, alleen komt daarbij nog twee keer een stuk lopen. De naam van het onderdeel dekt daarbij dus ook de lading. De afstanden daarbij zijn: 200 meter Run, 300 meter Swim en weer 200 meter Run.

run-swim-run-parcours
Een schematische weergave van het Run-Swim-Run Parcours

Er wordt gestart vanaf de startlijn. Na het startschot wordt er over het zand naar de keervlag gerend, die wordt gerond en vervolgens gaan de deelnemers het water in en zwemmen rond de zwemboeien. Na de laatste zwemboei keren de deelnemers terug naar het strand, rennen om een keervlag en rennen over de finish.


De start van een Run-Swim-Run


De finish van een Run-Swim-Run

Twitter Feed

by acls us

Login