Nieuwe regels

Nieuwe Pool RulesVorige week beloofden we al meer inzicht in de nieuwe regels, die ingaan vanaf de World Life Saving Championships 2010 in Egypte. Ook is nu duidelijker hoe de EK, die dit jaar niet doorgaat, er vanaf 2011 uit gaat zien.

Dit alles naar aanleiding van de ILS vergadering van begin februari. In mei is er weer een vergadering, daar zullen de volgende voorstellen naar alle waarschijnlijkheid in deze vorm direct goedgekeurd worden.

Europese Kampioenschappen

Duidelijk was in ieder geval al wel dat het met de huidige vorm van de EK's niet langer ging. Geen enkel land wilde of was in staat om nog een EK te organiseren. Daarop heeft de ILSe besloten de volgende onderdelen van het senioren EK te schrappen:Pool

200 meter hinderniszwemmen

4x 50 meter hindernis

Deze onderdelen hebben teveel te maken met wedstrijdzwemmen en is er apart materiaal, de hindernis, nodig. Verder werden deze onderdelen veelal als langdradig ervaren. Daarom vervallen deze onderdelen voorlopig bij de komende EK's.Ocean

90 meter Beach Sprint

4 x 90 meter Beach Relay

Deze onderdelen worden geschrapt, omdat ze volgens de ILSe weinig relatie met de reddingssport hebben en erg jury intensief zijn. Naast dat er ook nog veel materialen bij nodig zijn, duurt dit onderdeel ook nog relatief lang. Toekomst EK

Door het schrappen van deze onderdelen kan een Europees Kampioenschap nu in 4 dagen afgehandeld worden. Daarbij worden de finales nu ook in een zeer korte tijd en zeer strak achter elkaar gepland. De regel dat elke deelnemer verplicht aan minimaal 2 onderdelen mee moet doen vervalt daarmee, zodat de deur voor specialisten ruim open gezet wordt. Maar waar bij de junioren de teams maximaal uit 5 meisjes en 5 jongens mag bestaan, mogen de senioren teams nog wel uit 6 dames en 6 heren blijven bestaan.Voor de komende EK's zijn ook de Interclub wedstrijden gescheiden van de wedstrijden voor Nationale Teams. Dat gaat wel betekenen dat er om de vier jaar een EK Nationals is. Twee jaar later is er dan vierjaarlijks een EK Interclub. Daarmee is er hopelijk in 2011 weer een land in staat een EK voor landenteams te organiseren en in 2013 een EK voor Clubteams. Wie durft?

Nieuwe reglementen

Met ingang van WK wordt er altijd gekeken naar de huidige regels van het grote rulebook. Daarin wordt meestal dan weer het een en andere fijngesteld, of rigoureus omgegooid. Deze keer zijn dat de volgende dingen:Torpedo

De lijn van de torpedo hoeft in de heenbaan bij de 100 meter popslepen met zwemvliezen en torpedo en de Super Life Saver niet meer volledig lang te zijn.  Waarom dit enkele jaren geleden bedacht is wist niemand meer, dus kon de regelgeving om de regelgeving in dit geval eruit.Popvervoeren

Onduidelijk is nog hoe dit nu weer gaat veranderen, aangezien de atleten commissie een idee had, dat de focus op de atleet moest komen te liggen. Daarmee kon de pop volledig onder water, maar mocht de pop dan weer niet ónder de atleet vervoerd worden. Voorlopig lijkt het de kant op te gaan dat de neus OF de mond van de pop boven moet blijven in plaats van dat beide boven het wateroppervlak moeten zijn. Mega golven niet meegerekend natuurlijk.Kwalificatie tijden Interclub

Er was al eens een regel bedacht dat Interclubbers kwalificatietijden moesten zwemmen om mee te mogen doen aan Interclub wedstrijden. Echter is dit in de praktijk nog niet uitgevoerd. Nu blijft het het geval dat Interclubbers nog steeds een kwalificatietijd moeten zwemmen en indien ze deze tijd niet halen krijgen ze (een deel) van het betaalde strafgeld niet terug. Nieuw is dat er in een marge in de gezwommen tijd ingebouwd wordt, zodat je bij overschrijding van het Wereld Record + 25% niet direct aan het betalen slaat.Zwempakken

In de zwemwereld was de discussie ronde de ultrasnelle (ruimte)zwempakken, als de Speedo LZR racer en de Blueseventy al flink losgebarsten. De ILS is ook hierover aan het nadenken geslagen en heeft besloten de regelgeving van de FINA gewoon te volgen.Videocamera gebruik

Tijdens grote wedstrijd werden heel wat beslissingen van het scheidsgerecht al teruggedraaid op basis van videobeelden opgenomen door teamleden, coaches en willekeurige toeschouwers. Om de wedstrijden niet al te lang op te houden moet de hele zaak binnen een half uur afgehandeld worden, de aanklager zorgen voor duidelijke beelden op een groot scherm en mag de aanklager ook niet meer in dezelfde ruimte zijn als waar de scheidsrechters de beslissing gaan maken.Line Throw

Bij de Line Throw wordt het nóg strenger VERBOTEN om buiten het vak te treden als er nog geen groen licht voor gegeven is. De touwspartelaar mocht al niet het water uitklimmen voor het onderdeel afgelopen was, maar nu mag deze persoon ook niet semi-eruitklimmen. Elke beweging die eruitziet alsof de drenkeling eruit gaat wordt bestraft met een diskwalificatie. Dit om vooral de elektronische tijdwaarneming niet in de war te krijgen.SERC

De teamleiders bij de SERC ontvangen voortaan van de organisatie een mooie onderscheidende cap. Ondanks dat de teamleider zich al moest onderscheiden, was nog vaak onduidelijk wie de teamleider was, door teamleiders die te water gingen of teamleden die de leiding overnamen.Tot zover deze update, nieuwe ontwikkelingen leest u natuurlijk het eerst op Lifesaving.nl!

Twitter Feed

by acls us

Login