Interview - Jolanda van Dalen

Jolanda van DalenGeruchten, geruchten, geruchten. Dat is wat er de laatste tijd rond de Nederlandse zwembaden te horen was. Na wat topsport nieuws in diverse media, waarin allerlei sportbonden gekort werden op NOC*NSF subsidies, was ook de Reddingsbrigade aan de beurt. Tijd voor Lifesaving.nl om eens contact te zoeken met de portefeuillehouder sport van Reddingsbrigade Nederland; Jolanda van Dalen, om nu eens te achterhalen wat er allemaal echt van waar was geworden. 

 

 

 

 

 

Lifesaving.nl: Hallo Jolanda, hoe gaat het? Alweer gewend aan een leven zonder dagelijkse EjK verplichtingen?

Uitstekend, dank je. Inmiddels wel weer. Ik had er in het begin wel even moeite mee. We hebben ongeveer 2 jaar nauw samengewerkt en de week van het EJC heel erg intensief samengewerkt. Als het dan allemaal voorbij is, geeft dat een leeg gevoel. Ik moet er wel direct aan toevoegen dat het ook een heel bevredigend gevoel geeft als je kunt terugkijken op een succesvol evenement. Na het EJC was er weer wat tijd voor andere zaken.

 

Lifesaving.nl: De grote reden voor dit interview is dat we nogal wat rumoer hoorden over de subsidiekraan van NOC*NSF  aan de Reddingsbrigade die dichtgedraaid zou worden. Wat is de aanleiding hiervoor?

Dat is een lang verhaal. Ik zal proberen het kort te beschrijven. NOC*NSF heeft de sportagenda 2009-2012 opgesteld. Een van de 3 ambities die omschreven is in de sportagenda is dat Nederland bij de beste 10 landen van de wereld moet behoren. Het beleid binnen NOC*NSF en dus ook de besteding van middelen is hier op afgestemd. Er zijn hiervoor een aantal nieuwe regels opgesteld.  De meest belangrijke zijn de volgende:

a) Bonden worden met ingang van het nieuwe jaar afgerekend op hun topsportprogramma en niet meer op de topsportonderdelen. 

b) Een topsportprogramma bevat alle activiteiten ten bate van topsport en talentontwikkeling binnen een sportbond, onder leiding van een coach en onder de regie van de bond.

c) Een bond moet voldoen aan een minimaal aantal deelnemende landen aan een WK. 

 

NOC*NSF

 

Lifesaving.nl: Wat had NOC*NSF voor ons in gedachten?

Onze organisatie valt in de nieuwe situatie, per 1 januari 2009, terug van een categorie 1 topsportbond naar een categorie 2 organisatie. Binnen deze categorieën kent men weer segmenten maar dat zal ik hier verder niet benoemen. De enige reden dat we terugvallen is dat we niet voldoen aan het criterium dat er 38 landen mee moeten doen aan een WK (afgelopen WK waren het er 36). Tja, een beetje zuur is dat wel. Dit betekent een behoorlijke terugval in financiële middelen. De programmabijdrage wordt minder en de incidentele bijdragen (bedoeld voor E(J)K en WK) komen helemaal te vervallen.

 

Lifesaving.nl: Wat zouden de gevolgen zijn van die veranderingen?

Dat je de (top)sport bijna kunt afschrijven.

 

Lifesaving.nl: Wat heb je nu uiteindelijk uit het vuur weten te slepen voor de Reddingsbrigade?

Dat er een overgangsregeling komt voor 2 jaar die het tekort (voor een groot deel) aanvult. Dat er één incidentele activiteit per jaar wordt gefinancierd (EK of WK). Dit laatste wordt nu standaard in het reglement van NOC*NSF opgenomen. Dat onze A sporters hun status nog behouden voor 2009 en wellicht tot aan het WK 2010 bij goed presteren (eerste 5 EK) in 2009.

 

Lifesaving.nl: Hoe kan het dat het veldrijden dan bijvoorbeeld wel de status kan behouden met maar slechts 24 deelnemende landen aan een WK?

Het WK veldrijden wordt gehouden in februari 2009. Daar gaan 24 landen of meer aan deelnemen. Het aantal van 24 is een vereiste voor de categorie 2 status. Om voor 2 maanden een overgangsregeling in het leven te roepen zou wat krom zijn, vond men. 

 

Lars Boom

De afgelopen weken was ook het veldrijden de klos. De status van onder andere Lars Boom (foto) was van de baan. De KNWU is echter ook van plan een enkele veldrijder in te vliegen uit warme landen om desnoods aan de eisen te voldoen. Ook door het ophangen van de veldrij sport aan grote namen, zorgde ervoor dat NOC*NSF overstag ging.

 

Lifesaving.nl: Nou genoeg over de regelzucht van NOC*NSF, ander onderwerp. Je noemde het al even, maar kan je misschien al een tipje van de sluier oplichten over een mogelijk EK, of EjK?

Dat kan ik wel ……   Er zijn 2 landen die zich inmiddels hebben gemeld voor het EK en het EJK. Ik weet echter niet of ik al mag roepen wie dit zijn dus dat doe ik nog maar even niet. Nederland denkt er nog over na maar je kunt je wel voorstellen dat het erg moeilijk zal gaan worden. Dit heeft te maken met de nieuwe positie die we krijgen vanaf 1 januari a.s. bij NOC*NSF. Dit heeft ook te maken met de korte termijn waarin een dergelijk toernooi moet worden georganiseerd. Verder speelt de inzet van medewerkers, vrijwilligers en officials een grote rol en als laatste heeft dit natuurlijk te maken met de centjes en het rondkrijgen van de begroting.

 

Lifesaving.nl: Begrijpelijk dat de gevoelige informatie nog even achtergehouden wordt, maar in welke richting moeten we denken?

Uhm...... Oost-Europa??!!

 

Lifesaving.nl: In de Engelse media kwam naar voren dat het tijdelijke zwembad voor Rescue 2010 niet meer haalbaar was, daarna werd zelfs duidelijk dat het hele evenement op losse schroeven staat. Hoe staat het hiermee?

Je bent goed op de hoogte. GB is op dit moment met de ILS aan het praten over de (on)mogelijkheden voor de organisatie van de Rescue 2010. Op voorhand heeft de ILS een mailing de deur uit gedaan naar alle aangesloten landen om eventueel nieuwe kandidaten te zoeken en een bid uit te brengen voor de World Rescue 2010. 

 

Lifesaving.nl: Terugkomend op ons statusverhaal, wat kan dit betekenen voor “onze” status?

Binnen 2 jaar, dus in het jaar 2010, zal er een WK moeten worden gehouden waar dan ook in de wereld. Daar moeten dan 38 landen aan deelnemen. Ik schat onze kansen hoger als het evenement in Europa wordt gehouden. Is er geen WK dan zullen we in gesprek moeten gaan met NOC*NSF maar daar wil ik nog helemaal niet aan denken. Ik heb er namelijk wel vertrouwen in. Aan mij ook de schone taak om binnen de ILS te lobbyen om meer landen aan het WK te laten deelnemen.

 

Lifesaving.nl: Bedankt voor je tijd en graag tot een volgende keer met nog meer goed nieuws!

Graag gedaan en succes met de site. Complimenten voor de leuke opzet en het vele werk.

Twitter Feed

by acls us

Login