lifesaving.nl banner 1

Naar aanleiding van het afgelasten van de NK Ocean aanstaande zaterdag, volgen de geruchten en nieuwigheden elkaar in hoog tempo op. De vaste staf van LifeSaving.nl (bestaande uit Robert Hendriks, Stefan Ubbink en Martin Teley) heeft geen mening in het geheel, alleen het belang om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Zojuist ontvingen wij onderstaand communiqué vanuit Reddingsbrigade Nederland.

 

Geachte officials en overige vrijwilligers van het NK Ocean,

Vandaag is definitief besloten om het NK Ocean van morgen niet door te laten gaan, als gevolg van de onveilige waterkwaliteit. Morgen bespreekt de Commissie breedtesport de mogelijkheden voor een alternatief moment voor het NK, bv. komende week zaterdag, als ook het NK aspiranten plaatsvindt.

Ondertussen zijn er enkele initiatiefnemers die communiceren dat er morgen een ‘officieus’ NK wordt georganiseerd in Berk en Donk te Helmond. Daar worden ook officials voor gevraagd door de initiatiefnemers.
De CBS en bestuur van Reddingsbrigade Nederland laten weten dat aan deze wedstrijd geen formele medewerking wordt verleend door de bond. Er is geen sprake van een ‘officieus NK’, er worden geen titels erkend of medailles van de bond uitgereikt en er ook individuele prestaties worden op geen enkele manier erkend of betrokken bij eventuele selecties. Er kunnen door deelnemers of officials en andere vrijwilligers geen declaraties voor worden ingediend en er zal geen wedstrijdmateriaal of ander ondersteunend materiaal van de bond kunnen worden ingezet. Mede om deze reden achten wij een dergelijke ‘wedstrijd’ onverstandig op deze termijn omdat de vraag is of de veiligheid voldoende kan worden gewaarborgd.

Het staat leden vrij om voor zichzelf een wedstrijd te organiseren of om te gaan trainen. Het is echter niet toegestaan om hier officiële uitingen van de bond, zoals het logo van Reddingsbrigade Nederland aan te verbinden of te suggereren dat er sprake is van een officiële wedstrijd of iets dat daar op lijkt. Dit zou ten onrechte de indruk wekken, dat er een officiële relatie is en vinden wij misleidend voor mensen die uitgenodigd worden.

Wij adviseren brigades en mensen die aan het officiële NK willen deelnemen af te wachten tot de CBS morgen heeft overlegd over de mogelijkheden voor een alternatief moment voor het NK. Daarover zal in de loop van dit weekend en anders uiterlijk maandag worden gecommuniceerd.

Wij sluiten niet uit dat er disciplinaire maatregelen zullen worden overwogen tegen leden die zich niet houden aan de, o.a. hierboven genoemde, regels omtrent het gebruik van benamingen en logo’s die zijn voorbehouden aan de bond.

Met vriendelijke groeten namens bestuur Reddingsbrigade Nederland en Commissie Breedtesport,

Jolanda van Dalen en Wim de Klerk